THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nguyên Vật Liệu Pha Chế
Địa chỉ tên miền: nguyenvatlieuphache.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Minh Tấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH LEEFA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313410607
Trụ sở Doanh nghiệp: 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908559855

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm