THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: laptoptrieuphat.com
Địa chỉ tên miền: laptoptrieuphat.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phi Triều
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Phi Triều
MST/ĐKKD/QĐTL: 8120687364
Trụ sở Doanh nghiệp: 60/26 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938078389

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm