THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Án Thun Thu Ba
Địa chỉ tên miền: aothunthuba.vn
Người chịu trách nhiệm: Công ty TNHH Sản xuất thương mại du lịch Thu Ba
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất thương mại du lịch Thu Ba
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314241888
Trụ sở Doanh nghiệp: 7D Phạm Phú Thứ, P. 11, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0906884363

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm