THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vattutudonghoa.com, vattutudonghoa.vn
Địa chỉ tên miền: vattutudonghoa.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Hoàng Giang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lê Hoàng Giang
MST/ĐKKD/QĐTL: 8010574181
Trụ sở Doanh nghiệp: 12/2 Tân Hàng, P. 10, Q. 5, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0979798052

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm