THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.milem.vn
Địa chỉ tên miền: milem.vn
Người chịu trách nhiệm: HỒ NGUYỄN THẢO LAM
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Cửa Hàng Milem
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314888900
Trụ sở Doanh nghiệp: 63 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908791368

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm