THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: laptophaiau.com
Địa chỉ tên miền: laptophaiau.com
Người chịu trách nhiệm: Trương Đức Hoan
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trương Đức Hoan
MST/ĐKKD/QĐTL: 0307353767
Trụ sở Doanh nghiệp: 018 lô R Chung Cư Nguyễn Kim , P. 7 , Q. 10 , Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909042535

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm