THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tạp Hóa Việt Nam
Địa chỉ tên miền: taphoavietnam.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Thu Tuyết
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Ca Cao Việt Nam (Tỉnh Bến Tre)
MST/ĐKKD/QĐTL: 1300422854-001
Trụ sở Doanh nghiệp: 04 Trần Doãn Khanh, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 8439103425

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm