THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: BaloCenter.com
Địa chỉ tên miền: balocenter.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Quang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Hồng Quang
MST/ĐKKD/QĐTL: 41C8018761
Trụ sở Doanh nghiệp: 15 Trần Quang Diệu, P. 13, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932193000

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm