THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://bacsonghong.vn/
Địa chỉ tên miền: bacsonghong.vn
Người chịu trách nhiệm: TRẦN QUANG SÁNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Teed Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105347217
Trụ sở Doanh nghiệp: Tổ 11, Thị Trấn Đông Anh, H. Đông Anh, Tp. Hà Nội.
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0827436784

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm