THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: thanhlytaisanhoancau.com.vn
Địa chỉ tên miền: thanhlytaisanhoancau.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Phi Thường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý Tài sản Hoàn Cầu
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313525693
Trụ sở Doanh nghiệp: 87 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982532592

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm