THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.vnpmart.com.vn
Địa chỉ tên miền: vnpmart.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thanh Dương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch vụ Cung ứng và Bán lẻ Nhật Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106168676
Trụ sở Doanh nghiệp: Miền Tây - Kháng Nhật - Sơn Dương - Tuyên Quang
Tỉnh/Thành phố: Tuyên Quang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0989345862

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm