THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: boniva.com.vn
Địa chỉ tên miền: boniva.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Ngô Hữu Hòa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Bo Ni Va
MST/ĐKKD/QĐTL: 0306281950
Trụ sở Doanh nghiệp: 21 Thân Nhân Trung, P. 13, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838130525

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm