THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: dulichhonuicoc.vn
Địa chỉ tên miền: dulichhonuicoc.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Văn Thoan
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Khách Sạn Du Lịch Công Đoàn Hồ Núi Cốc
MST/ĐKKD/QĐTL: 4600305064
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm Tân Lập, X. Tân Thái, H. Đại Từ, Thái Nguyên.
Tỉnh/Thành phố: Thái Nguyên
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02803825312

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm