THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Phương Pasteur
Địa chỉ tên miền: phuongpasteur.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Anh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Phạm Thị Kim Vui
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310724669
Trụ sở Doanh nghiệp: 262A Pastuer, P.8, Q.3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0822188888

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm