THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: anphuoc.com.vn
Địa chỉ tên miền: anphuoc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Điền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH May Thêu Giày An Phước
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301241545
Trụ sở Doanh nghiệp: 100/11-12 An Dương Vương Phường 9, Quận 5, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838350059

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm