Hướng dẫn thông báo, đăng ký
Quy trình bổ sung hồ sơ thông báo ứng dụng?

Trả lời:

Bước1: Đăng nhập hệ thống
 - Xem thêm tại mục "Quy trình thông báo ứng dụng".

Bước 2: Lựa chọn bộ hồ sơ cần bổ sung 
Tại menu bên trái, chọn mục “Tất cả Hs thông báo ứng dụng” một bảng danh sách các ứng dụng hiện ra để thương nhân, tổ chức lựa chọn.

{keywords}
Thương nhân, tổ chức,cá nhân lựa chọn những ứng dụng có trạng thái “ứng dụng cần bổ sung thông tin”, click “Xem” để vào bộ hồ sơ đó

Bước 3: Bổ sung thông tin theo yêu cầu

Chú ý: Các yêu cầu bổ sung được yêu cầu từ phía Cổng thông tin Online.gov.vn 

 - Nếu yêu cầu bổ sung trên TRANG CHỦ ứng dụng của Quý vị thì Quý vị phải tiến hành bổ sung sửa đổi trên chính ứng dụng của Quý vị không phải bổ sung vào hồ sơ.

-  Nếu yêu cầu bổ sung nội dunghồ sơ như các thông tin về: Giấy phép kinh doanh, địa chỉ, điện thoại, người đại diện... thì Quý vị đăng nhập vào www.online.gov.vn và tiến hành Sửa hồ sơ. Quý vị thực hiện như sau: Chọn “Sửa” để tiến hành bổ sung thông tin.

{keywords}

Sau khi click “Sửa” thì giao diện sẽ quay lại như Bước 3 của Quy trình thông báo ứng dụng. 

Bước 4: Gửi hồ sơ
- Sau khi Quý vị đã bổ sung, chỉnh sửa các nội dung được yêu cầu (Ví dụ: Bổ sung Giấy phép Kinh doanh vào mục file đính kèm, bổ sung các nội dung trênTRANG CHỦ ứng dụng của Quý vị...), Quý vị cần "GỬI HỒ SƠ" để Bộ Công Thương xét duyệt. Quý vị thực hiện như sau: Chọn mục Sửa hồ sơ => Bấm “Gửi hồ sơ”

{keywords}

 


Hồ sơ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm những gì?

Trả lời:


Hồ sơ đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được quy định tại điều 14 của Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động bao gồm:

 1. Đơn đăng ký ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại diện tử.(Tải mẫu đơn tại đây)
 2. Bản sao được chứng thực quyết định thành lập (đối với tồ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
  giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).
 3. Đề án cung cấp địch vụ thương mại điện tử bao gồm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.(Tải mẫu đề án tại đây)
 4. Quy chế quản lý hoạt động của ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (Tải mẫu quy chế tại đây)
  • a) Các nội dung quy định tại Điều 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP;
  • b) Quy trình xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện từ.
 5. Mẫu hợp đồng địch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hoặc tổ chức đấu giá, khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ trên ứng dụng đó.

Quy trình đăng ký ỨNG DỤNG cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Trả lời:

Bước 1: Tạo tài khoản
Nếu Quý vị chưa có tài khoản: Đăng ký mở tài khoản tại đây.
Nếu Quý vị đã có tài khoản: Chuyển sang bước 2.

Bước 2: Đăng nhập hệ thống
 - Sau khi đăng ký tài khoản. Bộ Công Thương sẽ tiến hành xét duyệt tài khoản và phản hồi qua email. Nếu tài khoản được duyệt, bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký để tiến hành đăng nhập hệ thống
-  Quý vị điền thông tin tài khoản, mật khẩu như trong hình dưới đây:

{keywords}

- Sau khi điền tài khoản và mật khẩu đăng nhập, quý vị bấm nút "Đăng nhập" để đăng nhập vào hệ thống.

 Lưu ý:    -Tài khoản của thương nhân, cá nhân là Mã số thuế tương ứng.
               - Tài khoản của tổ chức là của quý vị tự chọn khi đăng ký tài khoản     
               - Mật khẩu do quý vị tự đăng ký khi tiến hành đăng ký tài khoản.

Bước 3: Tiến hành đăng ký  ứng dụng
- Sau khi đăng nhập chọn mục “Đăng ký ứng dụng” tại mục“Thêm mới hồ sơ đăng ký ứng dụng”


{keywords}

Bước 4. Nhập các thông tin về ứng dụng
{keywords}

- Chọn loại hình cung cấp dịch vụ phù hợp với ứng dụng
- Chọn các tiện ích của ứng dụng


{keywords}


- Lựa chọn các tiện ích phù hợp của ứng dụng (nếu khôngcó các tiện ích mà doanh nghiệp cung cấp, đề nghị doanh nghiệp khai ở phần “khác”).

{keywords}

- Loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên ứng dụng


{keywords}


- Lựa chọn loại hàng hóa hoặc dịch vụ chủ yếu được giao dịch trên ứng dụng (nếu không có các tiện ích mà doanh nghiệp cung cấp, đề nghị doanh nghiệp khai ở phần khác)

{keywords}

- Sau khi điền đầy đủ các thông tin "Đơn vụ cung cấp dịch vụ Hosting", "Số nhân viên quản lý, giám sát các hoạt động của ứng dụng", "Tên người chịu trách nhiệm hoạt động của ứng dụng", "Chức danh người chịu trách nhiệm ", "Số điện thoại", "Email" chọn mục file đính kèm.


{keywords}

- Chọn các file cần upload (ví dụ: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, CMND, Đề án hoạt động, Đơn đăng ký cung cấp dịch vụ TMĐT...)

{keywords}

- Sau đó chọn "Upload file" để hoàn tất quá trình khai báo thông tin ứng dụng.

Bước 5: Gửi hồ sơ đăngký 

- Bấm chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành việc gửi bộ hồ sơ đăng ký.

{keywords}Quy trình thông báo ỨNG DỤNG bán hàng

Trả lời:

Bước 1: Tạo tài khoản

Nếu Quý vị chưa có tài khoản: Đăng ký mở tài khoản tại đây.

Nếu Quý vị đã có tài khoản: Chuyển sang bước 2.

Bước 2: Đăng nhập hệ thống

 - Sau khi đăng ký tài khoản. Bộ Công Thương sẽ tiến hành xét duyệt tài khoản và phản hồi qua email. Nếu tài khoản được duyệt, bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký để tiến hành đăng nhập hệ thống

-  Quý vị điền thông tin tài khoản, mật khẩu như trong hình dưới đây:
{keywords}

- Sau khi điền tài khoản và mật khẩu đăng nhập, quý vị bấm nút "Đăng nhập" để đăng nhập vào hệ thống.

 Lưu ý: - Tài khoản của thương nhân, cá nhân là Mã số thuế tương ứng.
     - Tài khoản của tổ chức là của quý vị tự chọn khi đăng ký tài khoản 
             - Mật khẩu do quý vị tự đăng ký khi tiến hành đăng ký tài khoản.

Bước 3: Tiến hành thông báo ứng dụng

- Sau khi đăng nhập, Quý vị chọn menu "Thông báo ứng dụng" bên phía tay trái, sau đó chọn mục "Thêm mới thông báo ứng dụng" như hình dưới đây:
{keywords}

Bước 4: Nhập thông tin về ứng dụng

{keywords}
Chọn loại hàng hóa hoặc dịch vụ  phù hợp (nếu không có loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp, đề nghị doanh nghiệp khai ở phần “khác”)
{keywords}

Sau khi chọn  đơn vị cung cấp Hosting chọn mục“File đính kèm”

Chọn cácfile cần upload (ví dụ: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư,CMND...)
{keywords}

Sau đó chọn "Upload file" để hoàn tất quá trình khai báo thông tin ứng dụng.

Bước 5: Gửi hồ sơ thông báo 

Bấm chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành việc gửi bộ hồ sơ thông báo. Khi đó hồ sơ của quý vị sẽ được chuyển sang trạng thái "Chờ duyệt"
{keywords}

Chú ý:  Nếu thương nhân, tổ chức bấm chọn “Lưu” đây chỉ là việc lưu tạm hồ sơ đó ở phía doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân mà chưa được gửi đến Bộ Công Thương để yêu cầu xử lý hồ sơ.


Gửi tài liệu đính kèm (upload file) khi thông báo, đăng ký website như thế nào?

Trả lời:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống và nhập các thông tin bắt buộc về website (xem thêm tại Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng)

Bước 2: Thực hiện chọn tài liệu đính kèm
-    Tại phần cuối hồ sơ, bấm File đính kèm

 {keywords}

-    Bấm Chọn File và chọn tài liệu cần gửi kèm

 {keywords}

-    Sau khi chọn tài liệu cần gửi kèm, bấm Upload file

 {keywords}

Lưu ý: tài liệu chỉ được gửi lên hệ thống khi dung lượng không vượt quá 02 Mb và tên tài liệu không có ký tự đặc biệt (ví dụ: *, #, v.v…). Đối với tài liệu ảnh, nên để định dạng .jpeg hoặc .gif. Tài liệu khi được tải lên thành công sẽ hiển thị trong danh sách như hình dưới đây. Quý vị nên download về để kiểm tra, đảm bảo tài liệu đã upload thành công.
 
{keywords}

Bước 3: Thực hiện gửi hồ sơQuy trình bổ sung hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

Trả lời:

 Bước 1: Đăng nhập hệ thống

 - Xem thêm tại mục "Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng".

 Bước 2: Lựa chọn bộ hồ sơ cần bổ sung 

Tại menu bên trái, chọn mục “Tất cả hồ sơ đăng ký website” một bảng danh sách các website hiện ra để thương nhân, tổ chức lựa chọn.

{keywords}

 • Thương nhân, tổ chức, lựa chọn nhữngwebsite có trạng thái “ Website  cần bổ sung thông tin”, click “Xem” để vào bộ hồ sơ đó

Bước 3: Bổ sung thông tin theo yêu cầu

 • Chú ý: Các yêu cầu bổ sung từ Cổng thông tin Online.gov.vn
  • Nếu yêu cầu bổ sung trên TRANG CHỦ Website của Quý vị thì Quý vị phải tiến hành bổ sung sửa đổi trên chính website của Quý vị không phải bổ sung vào hồ sơ.
  • Nếu yêu cầu bổ sung nội dung hồ sơ như các thông tin về: Giấy phép kinh doanh, Đề án, Quy chế, địa chỉ, điện thoại, người đại diện... thì Quý vị đăng nhập vào www.online.gov.vn và tiến hành Sửa hồ sơ. Quý vị thực hiện như sau:
 • Chọn “Sửa” để tiến hành bổ sung thông tin 
 • {keywords}

 • Sau khi click “Sửa” thì giao diện sẽ quay lại như Bước 3 của Quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT. 

Bước 4: Gửi hồ sơ

-    Sau khi Quý vị đã bổ sung, chỉnh sửa các nội dung được yêu cầu (Ví dụ: Bổ sung Giấy phép Kinh doanh/Đề án, Quy chế...vào mục file đính kèm, bổ sung các nội dung trên TRANG CHỦ website của Quý vị...), Quý vị cần "GỬI HỒ SƠ" để Bộ Công Thương xét duyệt. Quý vị thực hiện như sau: Chọn mục Sửa hồ sơ => Bấm “Gửi hồ sơ”
Quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

Trả lời:

 Bước 1: Đăng nhập hệ thống

 - Xem thêm tại mục "Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng".

 Bước 2: Đăng ký website

- Sau khi đăng nhập, chọn biểu tượng "ĐĂNG KÝ WEBSITE" tại mục LIÊN KẾT NHANH

{keywords}

Bước 3: Nhập các đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT

{keywords}

Chọn loại tiện ích của website, nếu không có tại mục này thì doanh nghiệp có thể khai vào mục “Khác”

{keywords}
 • Tiếp theo, Chọn mục “File đính kèm” 
 • Lưu ý: Bộ hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm:

-  Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT; 

-  Mẫu đề án cung cấp dịch vụ TMĐT;

-  Mẫu quy chế cung cấp dịch vụ TMĐT; 

-  Mẫu hợp đồng dich vụ hoặc thỏa thuận giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ TMĐT với thương nhân, tổchức, cá nhân tham gia bán hàng, cung ứng dịch vụ trên website đó;

-    Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân).

 Chú ý: Sau khi “chọn” xong thương nhân, tổ chức, cá nhân phải bấm chọn “Upload file” để file đó được lưu vào hệ thống.
 - Các mẫu Đề án, Quy chế, Đơn đăng ký có thể tải tại mục Download trên trang chủ website.

Bước 4: Gửi hồ sơ xét duyệt

- Bấm chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành việc gửi bộ hồ sơ đăng ký.

Chú ý:  Nếu thương nhân, tổ chức bấm chọn Lưu” đây chỉ là việc lưu tạm hồ sơ đó ở phía doanh nghiệp mà chưa được gửi đến Bộ Công Thương để yêu cầu xử lý hồ sơ.Quy trình bổ sung hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng?

Trả lời:

 Bước 1: Đăng nhập hệ thống

 - Xem thêm tại mục "Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng".

 Bước 2: Lựa chọn bộ hồ sơ cần bổ sung 

Tại menu bên trái, chọn mục “Tất cả hồ sơ thông báo website” một bảng danh sách các website hiện ra để thương nhân, tổ chức lựa chọn.

{keywords}

 • Thương nhân, tổ chức, cá nhân lựa chọnnhững website có trạng thái “ Website  cần bổ sung thông tin”, click “Xem” để vào bộ hồ sơ đó

Bước 3: Bổ sung thông tin theo yêu cầu

 • Chú ý: Các yêu cầu bổ sung được yêu cầu từ phía Cổng thông tin Online.gov.vn 
 • Nếu yêu cầu bổ sung trên TRANG CHỦ Website của Quý vị thì Quý vị phải tiến hành bổ sung sửa đổi trên chính website của Quý vị không phải bổ sung vào hồ sơ.
 • -  Nếu yêu cầu bổ sung nội dung hồ sơ như các thông tin về: Giấy phép kinh doanh, địa chỉ, điện thoại, người đại diện... thì Quý vị đăng nhập vào www.online.gov.vn và tiến hành Sửa hồ sơ. Quý vị thực hiện như sau: Chọn “Sửa” để tiến hành bổ sung thông tin 
{keywords}
 • Sau khi click “Sửa” thì giao diện sẽ quay lại như Bước 3 của Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng
Bước 4: Gửi hồ sơ

- Sau khi Quý vị đã bổ sung, chỉnh sửa các nội dung được yêu cầu (Ví dụ: Bổ sung Giấy phép Kinh doanh vào mục file đính kèm, bổ sung các nội dung trên TRANG CHỦ website của Quý vị...), Quý vị cần "
GỬI HỒ SƠ" để Bộ Công Thương xét duyệt. Quý vị thực hiện như sau: Chọn mục Sửa hồ sơ => Bấm Gửi hồ sơQuy trình thông báo website TMĐT bán hàng?

Trả lời:

 Bước 1: Đăng nhập hệ thống

 - Sau khi đăng ký tài khoản. Bộ Công Thương sẽ tiến hành xét duyệt tài khoản và phản hồi qua email. Nếu tài khoản được duyệt, bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký để tiến hành đăng nhập hệ thống

{keywords}
 - Sau khi điền tài khoản và mật khẩu đăng nhập, quý vị bấm nút "Đăng nhập" để đăng nhập vào hệ thống.

 Lưu ý: - Tài khoản của thương nhân, cá nhân là Mã số thuế tương ứng.
             - Mật khẩu do quý vị tự đăng ký khi tiến hành đăng ký tài khoản.

Bước 2: Tiến hành thông báo website

- Sau khi đăng nhập, Quý vị chọn menu "THÔNG BÁO WEBSITE" bên phía tay trái, sau đó chọn mục "Thêm mới thông báo website". Hoặc Quý vị có thể chọn biểu tượng thông báo website trong mục LIÊN KẾT NHANH như hình dưới đây:
{keywords}

Bước 3: Nhập thông tin về website

{keywords}

Chọn loại hàng hóa phù hợp (nếu không có loại hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp, đề nghị doanh nghiệp khai ở phần “khác”)

{keywords}

 • Chọn mục “File đính kèm” 
{keywords}

Chọn các file cần upload (ví dụ: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, CMND...)

{keywords}

Sau đó chọn "Upload file" để hoàn tất quá trình khai báo thông tin website.

Bước 4: Gửi hồ sơ thông báo 

Bấm chọn “Gửi hồ sơ” để hoàn thành việc gửi bộ hồ sơ thông báo.

{keywords}

Chú ý:  Nếu thương nhân, tổ chức bấm chọn “Lưu” đây chỉ là việc lưu tạm hồ sơ đó ở phía doanh nghiệp mà chưa được gửi đến Bộ Công Thương để yêu cầu xử lý hồ sơ.

Quy trình đăng ký tài khoản?

Trả lời:

Bước 1:  Tiến hành đăng ký

Tại trang chủ www.online.gov.vn bấm vào nút
Đăng ký (bên phía góc bên phải màn hình) để tiến đăng ký tài khoản

{keywords}

Bước 2: Khai thông tin theo mẫu

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân cần lưu ý chọn đúng đối tượng khi đăng ký tài khoản để thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử. Trong đó, các đối tượng được quy định cụ thể như sau:

-  Thương nhân: bao gồm các tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh (ví dụ: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, v.v…)
-  Tổ chức: bao gồm các cơ quan hành chính sự nghiệp, hiệp hội, đơn vị, v.v… được thành lập một cách hợp pháp, có thể có hoặc không có mã số thuế.
-  Cá nhân: Phải có mã số thuế.

{keywords}

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm chọn nút “Gửi đăng ký” để hoàn thành việc đăng ký tài khoản

Bước 3: Nhận kết quả phản hồi về việc đăng ký tài khoản qua email

- Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác nhận về việc đăng ký.

Lưu ý: 
 - Các hồ sơ chọn sai đối tượng đăng ký sẽ bị từ chối và phải thực hiện khai báo lại

 - Các ô đánh dấu (*) là ô bắt buộc phải điền thông tin.
 - Đối với cá nhân, thương nhân: “Tài khoản” sẽ được mặc định là sử dụng Mã số thuế.
 - Đối với tổ chức thì “Tài khoản”sẽ do tổ chức đó chọn và không trùng với các tài khoản khác đã có trong hệ thống.Tôi phải làm gì nếu chọn sai đối tượng khi đăng ký?

Trả lời:

Các thương nhân, tổ chức, cá nhân cần lưu ý chọn đúng đối tượng khi đăng ký tài khoản để thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử. Trong đó, các đối tượng được quy định cụ thể như sau:

-    Thương nhân: bao gồm các tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh (ví dụ: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, v.v…)
-    Tổ chức: bao gồm các cơ quan hành chính sự nghiệp, hiệp hội, đơn vị, v.v… được thành lập một cách hợp pháp, có thể có hoặc không có mã số thuế.

=> Các hồ sơ chọn sai đối tượng đăng ký sẽ bị từ chối và phải thực hiện khai báo lại


Sau khi đã bổ sung thông tin theo yêu cầu, tôi phải làm gì để được xét duyệt?

Trả lời:

Khi nhận được yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ thông báo, đăng ký website từ Bộ Công Thương, đề nghị doanh nghiệp thực hiện các bước sau:

Bước 1: Bổ sung thông tin theo yêu cầu

 - Nếu yêu cầu bổ sung trên TRANG CHỦ Website của Quý vị thì Quý vị phải tiến hành bổ sung sửa đổi trên chính website của Quý vị không phải bổ sung vào hồ sơ.

 - Nếu yêu cầu bổ sung nội dung hồ sơ như các thông tin về: Giấy phép kinh doanh, địa chỉ, điện thoại, người đại diện... thì Quý vị đăng nhập vào www.online.gov.vn và tiến hành Sửa hồ sơ. Quý vị thực hiện như sau:
 
-    Chọn hồ sơ website đang cần sửa,  Bấm “Sửa” để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu

{keywords}

Bước 2: Gửi hồ sơ để được xét duyệt

-    Sau khi Quý vị đã bổ sung, chỉnh sửa các nội dung được yêu cầu (Ví dụ: Bổ sung Giấy phép Kinh doanh vào mục file đính kèm, bổ sung các nội dung trên TRANG CHỦ website của Quý vị...), Quý vị cần "GỬI HỒ SƠ" để Bộ Công Thương xét duyệt. Quý vị thực hiện như sau:

- Chọn mục Sửa hồ sơ => Bấm “Gửi hồ sơ”.

{keywords}

Lưu ý: Tính năng “Lưu” được sử dụng khi doanh nghiệp muốn lưu tạm hồ sơ và đang trong quá trình bổ sung, chỉnh sửa. Quý vị chỉ tiến hành “Gửi hồ sơ” khi đã hoàn tất toàn bộ các yêu cầu.Phải làm gì khi quên mật khẩu?

Trả lời:

   Khi quên mật khẩu, thương nhân, tổ chức, cá nhân thực hiện các bước sau để đặt mật khẩu mới:

      -       Bấm nút Quên mật khẩu

{keywords}

-       Điền tên đăng nhập và địa chỉ email đã đăng ký để nhận thông tin với Bộ Công Thương

-       Bấm nút Tìm mật khẩu, hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới vào email do thương nhân, tổ chức, cá nhân đã cung cấp

{keywords}

             -       Sau khi đăng nhập, đề nghị quý vị thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin tài khoản.


Chi phí cho đăng ký, thông báo là bao nhiêu?

Trả lời:

 Việc đăng ký, thông báo là hoàn toàn miễn phí.


Quy trình thông báo, đăng ký website thương mại điện tử

Trả lời:

Quy trình đăng ký,thông báo website

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC QUY TRÌNH

Đăng ký tài khoản và mật khẩu

1-     Quy trình đăng ký và xét duyệt tài khoản?

2-     Tôi phải làm gì nếu chọn sai đối tượng khi đăng ký tài khoản?

3-     Phải làm gì khi quên mật khẩu?

4-     Chi phí cho đăng ký, thông báo là bao nhiêu?

 

Đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT

Thông báo website TMĐT bán hàng

Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT

·  Đối tượng nào phải đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

·  Đối tượng nào phải thông báo website TMĐT bán hàng?

·  Đối tượng nào phải đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT?

·  Hồ sơ đăng ký bao gồm những gì?

·  Hồ sơ thông báo bao gồm những gì?

·  Hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm bao gồm những gì?

·  Thời gian xét duyệt bao lâu?

·  Thời gian xét duyệt bao lâu?

·  Thời gian xét duyệt bao lâu?

·  Quy trình đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

·  Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng?

·  Quy trình đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT?

·  Quy trình sửa đổi bổ sung đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT

·  Quy trình sửa đổi bổ sung website TMĐT bán hàng?

·  Quy trình sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm?

·  Sau khi đã bổ sung thông tin theo yêu cầu, tôi phải làm gì để được xét duyệt?

·  Sau khi đã bổ sung thông tin theo yêu cầu, tôi phải làm gì để được xét duyệt?

·  Sau khi đã bổ sung thông tin theo yêu cầu, tôi phải làm gì để được xét duyệt?

·  Gửi tài liệu đính kèm (upload file) khi đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT như thế nào?

·  Gửi tài liệu đính kèm (upload file) khi thông báo website TMĐT bán hàng như thế nào?

·  Gửi tài liệu đính kèm (upload file) khi đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT như thế nào?

 Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm?

Trả lời:

Danh mục Thời gian xử lý hồ sơ Ghi chú

Đăng ký mở tài khoàn

3 ngày

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

Thực hiện đăng ký

15 ngày

Phản hồi về việc 1) Xác nhận đăng ký, hoặc 2) Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

Xác nhận đăng ký

7 ngày

Kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy đầy đủ, hợp lệ

Sửa đổi bổ sung thông tin đăng ký

7 ngày

Phản hồi: xác nhận sửa đổi bổ sung hoặc yêu cầu khác

Ghi chú:

- Hồ sơ đăng ký sẽ bị khóa nếu sau 30 ngày thương nhân, tổ chức không thực hiên theo yêu cầu bổ sung thông tin.


Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung, chấm dứt hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT?

Trả lời:

Danh mục

Thời gian xử lý hồ sơ

Ghi chú

Đăng ký mở tài khoản

3 ngày

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

Thực hiện đăng ký

7 ngày

Phản hồi về việc 1) Xác nhận đăng ký, hoặc 2) Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

Xác nhận đăng ký

5 ngày

Kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy đầy đủ, hợp lệ

Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký

7 ngày

Xác nhận thông tin sửa đổi, bổ sung (khi nhận được thông báo đầy đủ, chính xác, bao gồm cả tài liệu chứng minh sự thay đổi, nếu có)

Chấm dứt đăng ký (ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website)

3 ngày

 

Ghi chú:

- Hồ sơ đăng ký sẽ bị khóa nếu sau 30 ngày thương nhân, tổ chức không thực hiên theo yêu cầu bổ sung thông tin.
- Thương nhân, tổ chức phải gửi thông báo 7 ngày làm việc  trước khi ngừng hoạt động hoặc chuyển nhượng website
- Thời gian đăng ký lại không vượt quá 30 ngày kể từ ngày nhận chuyển nhượng


Thời gian đăng ký, xét duyệt, bổ sung hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng?

Trả lời:

Danh mục

Thời gian xử lý hồ sơ

Ghi chú

Đăng ký mở tài khoản

3 ngày làm việc

Phản hồi về việc 1) Cấp TK, hoặc 2) Từ chối hoặc yêu cầu bổ sung thông tin

Thực hiện thông báo

3 ngày làm việc

Phản hồi về việc 1) Xác nhận thông báo, hoặc 2) Yêu cầu khai báo lại hoặc bổ sung thông tin

Thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo

3 ngày làm việc

Xác nhận thay đổi, chấm dứt thông báo


  Ghi chú: Thương nhân, tổ chức gửi thông báo cho Bộ Công Thương trong vòng 7 ngày kể từ khi có sự thay đổi

Hồ sơ thông báo website TMĐT bán hàng bao gồm những gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 9,10,11,12 Thông tư 47/2014/TT-BCT, Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng thực hiện các bước sau:

Điều 9. Quy trình thông báo

1. Việc tiếp nhận, xử lý thông báo website thương mại điện tử bán hàng được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

2. Thương nhân, tổ chức,cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và thực hiện các bước sau:

Bước 1:Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

- Tên thương nhân,tổ chức, cá nhân;

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

- Các thông tin liên hệ.

Bước 2:Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Lưu ý: Các thương nhân, tổ chức sở hữu website TMĐT bán hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 29 đến Điều 34 trên trang chủ của website, cụ thể:

 • Điều 29. Thông tin về người sở hữu website
 • Điều  30. Thông tin về hàng hóa, dịch vụ
 • Điều  31. Thông tin về giá cả
 • Điều  32. Thông tin về điều kiện giao dịch chung
 • Điều  33. Thông tin về vận chuyển và giao nhận
 • Điều  34. Thông tin về các phương thức thanh toán

Lưu ý:
(*): Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần cung cấp các giấy tờ hợp pháp liên quan. 
(*): Đối với các website có thu thập thông tin cá nhân khách hàng, phải có Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.(Chi tiết xem Điều 68 - Điều 73của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP)

(*) Đối với website cung cấp chức năng đặt hàng trực tuyến phải có cơ chế để khách hàng đồng ý với các chính sách, quy định chung trước khi đề nghị giao kết hợp đồng.

Bước 4:Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

3. Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.

4. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4 theo quy định tại Khoản 2 Điều này, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3.

Điều 10. Xác nhận thông báo

1. Thời gian xác nhận thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân.

2. Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức,cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Điều 11. Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo

1. Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP hoặc ngừng hoạt động website thương mại điện tử bán hàng đã thông báo, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi thông tin hoặc ngừng hoạt động.

2. Việc thay đổi,chấm dứt thông tin thông báo về website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo theo quy định tại Điều 9 Thông tưnày.

3. Thời gian xác nhận việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác do thương nhân, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Công Thương theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 12. Cập nhật thông tin thông báo định kỳ

1. Mỗi năm một lần kể từ thời điểm được xác nhận thông báo, thương nhân, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ cập nhật thông tin thông báo bằng cách truy cập vào tài khoản trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và khai báo thông tin theo mẫu.

2. Trong vòng 10ngày kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ cập nhật thông tin, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không tiến hành cập nhật, Bộ Công Thương sẽ gửi thông báo nhắc nhở thông qua tài khoản của thương nhân, tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử. Trong vòng 15 ngày kể từ khi gửi thông báo nhắc nhở, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân vẫn không có phản hồi thì Bộ Công Thương hủy bỏ thông tin thông báo trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.


Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm những gì?

Trả lời:

Hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ TMĐT được quy định tại Điều 14 của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ban hành ngày 5 tháng 12 năm 2014, bao gồm :

1. Đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (theo Mu TMĐT-1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 47/2014/TT-BCT). 

2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập (đối với tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư i với thương nhân).

3. Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. (Tải mẫu đề án tại đây)

4. Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 55 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. (Chi tiết xem thêm Điều 38). Xem mẫu quy chế tại đây.

5. Mu hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa thuận hợp tác giữa thương nhân, tổ chức sở hữu website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website đó.

6. Các điều kiện giao dịch chung áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên website (nếu có).Những đối tượng nào phải tiến hành đăng ký website?

Trả lời:

Các thương nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký nếu thương nhân, tổ chức đó tiến hành:

1) Thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại, bao gồm các loại hình dịch vụ sau:   

1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.2) Đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website TMĐT.Những đối tượng nào phải tiến hành thông báo website?

Trả lời:

- Tất cả các thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành thông báo với Bộ Công Thương về các website TMĐT bán hàng do chính thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.