THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://tiroka.vn/
Địa chỉ tên miền: tiroka.vn
Người chịu trách nhiệm: TRƯƠNG NỮ ĐOAN NGHIÊM
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiroka
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312617750
Trụ sở Doanh nghiệp: 99C/33 Cộng Hòa, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839483932

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm