THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Pallet gỗ Ưu Việt
Địa chỉ tên miền: palletgouuviet.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Duy Tân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Pallet Gỗ ưu Việt
MST/ĐKKD/QĐTL: 3603072634
Trụ sở Doanh nghiệp: 9/5, Khu phố 4, P. Tân Hòa , TP. Biên Hòa , Tỉnh Đồng Nai
Tỉnh/Thành phố: Đồng Nai
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0613983766

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm