THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.duclan.vn
Địa chỉ tên miền: duclan.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Văn Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư nhân Đức Lan
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302884193
Trụ sở Doanh nghiệp: 149 Võ Văn Tần, F6, Q.3, TPHCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839306464

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm