THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công bố mỹ phẩm | Quảng cáo mỹ phẩm | Sử dụng mỹ phẩm | Tin mỹ phẩm | Mẹo làm đẹp
Địa chỉ tên miền: congbomypham.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Hạnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần dịch vụ thực phẩm quốc tế FOSI
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312245365
Trụ sở Doanh nghiệp: 37A Đồ Sơn Phường 4 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0866827331

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm