THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.web7mau.com
Địa chỉ tên miền: web7mau.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Chương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công Nghệ Thông Tin Thông Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310576146
Trụ sở Doanh nghiệp: 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0918155678

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm