THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: NOVA COMPUTER
Địa chỉ tên miền: nova.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phúc Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH No Va
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303031487
Trụ sở Doanh nghiệp: 16-18 Tôn Thất Tùng , Q.1, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39253683

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm