THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Bếp Nam Dương
Địa chỉ tên miền: bepnamduong.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Thành Chinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bếp Nam Dương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106744471
Trụ sở Doanh nghiệp: 1026 Đường Láng - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0435135688

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm