THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.anhoaphat.vn
Địa chỉ tên miền: anhoaphat.vn
Người chịu trách nhiệm: Bà Trương Bảo Châu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH TM DV SX An Hòa Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304765191
Trụ sở Doanh nghiệp: Sạp 3A – 5A, số 33 – 35 Yersin, P. Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838214115

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm