THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Cân Điện Tử Việt Đức
Địa chỉ tên miền: canvietduc.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Việt Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Cân Điện Tử Việt Đức
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313087369
Trụ sở Doanh nghiệp: 125 Chu Văn An , Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973006678

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm