THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: GIẢI PHÁP TRÍ TUỆ
Địa chỉ tên miền: giaiphaptritue.com
Người chịu trách nhiệm: Triệu Kim Long
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Trí Tuệ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0309174805
Trụ sở Doanh nghiệp: 282 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838050768

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm