THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty cổ phần Armephaco
Địa chỉ tên miền: armephaco.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Dũng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Armephaco
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100109191
Trụ sở Doanh nghiệp: 118 Phố Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438759466

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm