THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty PCC
Địa chỉ tên miền: eware.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Tuyết Trang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH PCC
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311912922
Trụ sở Doanh nghiệp: 38 đường 42, P.10, Q.6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 37554456

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm