THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
Địa chỉ tên miền: gianguyenpharma.com
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN ĐĂNG HỰU
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Dược phẩm Gia Nguyễn
MST/ĐKKD/QĐTL: 2300577271
Trụ sở Doanh nghiệp: Đường YP6, khu công nghiệp Yên Phong, xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02413699281

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm