THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://ducdongho.com
Địa chỉ tên miền: ducdongho.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Quang Đức
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đức Đồng Hồ
MST/ĐKKD/QĐTL: 41A8035129
Trụ sở Doanh nghiệp: 149/25 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988388820

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm