THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: AME Jewellery
Địa chỉ tên miền: amejewellery.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Lê Đức Hà
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Trang sức AME
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313353927
Trụ sở Doanh nghiệp: 124 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909622417

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm