THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: An Thuận Phước - Thiết Kế Xây Dựng Nhà Đẹp Chuyên Nghiệp
Địa chỉ tên miền: anthuanphuoc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Thái Duy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng An Thuận Phước
MST/ĐKKD/QĐTL: 3701449624
Trụ sở Doanh nghiệp: 126 Quốc lộ 1K, Đông Hòa, Dĩ An
Tỉnh/Thành phố: Binh Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 06503779831

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm