THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: nhuanguyenba.com.vn
Địa chỉ tên miền: nhuanguyenba.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Bá Đức
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Nguyên Ba
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302996475
Trụ sở Doanh nghiệp: 450 An Dương Vương Phường 10, Quận 6, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 62900502

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm