THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: thuocdongypqa.vn
Địa chỉ tên miền: thuocdongypqa.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Viết Thạc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược phẩm PQA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0600829751
Trụ sở Doanh nghiệp: Thửa 99 Khu Đồng Quàn, đường 10, xã Tân Thành, huyện Vụ Bản; tỉnh Nam Định; Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Nam Đinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 03503865487

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm