THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty cổ phần Trúc Thôn
Địa chỉ tên miền: tructhon.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Văn Việt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Trúc Thôn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0800064718
Trụ sở Doanh nghiệp: KDC Chúc Thôn, Phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Tỉnh/Thành phố: Hải Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02203882243

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm