THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://ducdonghochinhhang.com
Địa chỉ tên miền: ducdonghochinhhang.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Bạch Nhạn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Bạch Nhạn
MST/ĐKKD/QĐTL: 8321512163
Trụ sở Doanh nghiệp: 149/28 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932113240

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm