THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hoàng Sơn Vĩnh Long
Địa chỉ tên miền: hoangsonvinhlong.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thành Trung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Mtv Sx - Tm Hoàng Sơn Vĩnh Long
MST/ĐKKD/QĐTL: 1500726183
Trụ sở Doanh nghiệp: 114A Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long
Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02703862404

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm