THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nguồn Hàng Quần Áo
Địa chỉ tên miền: nguonhangquanao.vn
Người chịu trách nhiệm: Võ Văn Lãm
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguồn Hàng Quần Áo
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313537988
Trụ sở Doanh nghiệp: 371/9 Trường Chinh, P.14
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0943535094

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm