THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tablet Plaza
Địa chỉ tên miền: tabletplaza.vn
Người chịu trách nhiệm: Chu Võ Kim Long
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tin Học BNI
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312002669
Trụ sở Doanh nghiệp: 182 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839225733

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm