THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Boardgames Việt - Bệ Phóng Tư Duy Việt
Địa chỉ tên miền: bgv.vn
Người chịu trách nhiệm: Hồ Phương Thảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH BGV
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313282384
Trụ sở Doanh nghiệp: Y12 Hồng Lĩnh, P15, Q10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839705825

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm