THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Sạp Báo Điện Tử cho Người Việt
Địa chỉ tên miền: sapbao.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Lưu Quốc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần ePaperSmart
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312566538
Trụ sở Doanh nghiệp: 428 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0937010861

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm