THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Kangaroo Store
Địa chỉ tên miền: kangaroostore.vn
Người chịu trách nhiệm: Phan Anh Chuyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH trực tuyến Kangaroo Việt Úc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0102861174
Trụ sở Doanh nghiệp: 21/33 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0485855345

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm