THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: phutungototrungquoc.net
Địa chỉ tên miền: phutungototrungquoc.net
Người chịu trách nhiệm: Đinh Kim Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đinh Kim Thanh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305167074
Trụ sở Doanh nghiệp: 244 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc A, Bình Tân, Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973333330

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm