THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: CART VIET NAM
Địa chỉ tên miền: cart.net.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Thanh Toàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Giỏ Hàng Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 8347988454
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 48, Tổ 2, Mỹ An B, Mỹ Tịnh An, Chợ Gạo, Tiền Giang
Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0829696189

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm