THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: labwell.vn
Địa chỉ tên miền: labwell.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN QUANG SANG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Tuscany
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310957906
Trụ sở Doanh nghiệp: 40 Tân Canh, Phường 01, Quận Tân Bình, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862905323

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm