THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.enertechvn.com
Địa chỉ tên miền: enertechvn.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Nhựt Quang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Kỹ Thuật Năng Lượng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0302578414
Trụ sở Doanh nghiệp: R1 09-09, Tòa nhà EverRich 1, 968 đường 3/2, P.15, Q.11
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0822205849

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm