THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đoàn Vi Nguyên
Địa chỉ tên miền: banletaikho.com
Người chịu trách nhiệm: Đoàn Việt Nhất
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đoàn Vi Nguyên
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310743936
Trụ sở Doanh nghiệp: 419 Lê Quang Sung, Phường 9, Quận 6
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862988063

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm