THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tân Nam Đô
Địa chỉ tên miền: tanador.com
Người chịu trách nhiệm: Lê Xuân Trường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tân Nam Đô
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310936342
Trụ sở Doanh nghiệp: 453 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839514395

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm