THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Trang tin điện tử giới thiệu Công ty TNHH Nông trang Island
Địa chỉ tên miền: island.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trí Đức Vỹ Minh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Nông trang Island
MST/ĐKKD/QĐTL: 1500704856
Trụ sở Doanh nghiệp: 77/7 Bình Thuận 1, Hòa Ninh, Long Hồ
Tỉnh/Thành phố: Vĩnh Long
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0703503282

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm