THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty Luật CIS
Địa chỉ tên miền: cis.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Phương Hảo
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Luật Hợp Danh Bản Quyền Quốc Tế
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305777552
Trụ sở Doanh nghiệp: 109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839118581

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm